'Wie de historie begrijpt, begrijpt ook de toekomst.'

Wanneer een kind begrijpt hoe grote gebeurtenissen en veranderingen in het verleden tot stand kwamen, leert het ook nadenken over mogelijkheden en oplossingen voor de dag van morgen.

De Canonhelden

Hollandse Helden als Willem van Oranje, Michiel de Ruyter, Aletta  Jacobs en Rembrandt hebben ons land gevormd en veranderd door heldenmoed, durf, standvastigheid, daadkracht, eigenzinnigheid.


Deze helden komen weer tot leven in het multidisciplinaire lesprogramma 'De Canonhelden' , waardoor geschiedenis- burgerschaps-, en erfgoedonderwijs verfrissend en handzaam wordt voor in de klas en op school. Ontwikkeld voor de groepen 5 t/m 8, maar aanpasbaar voor de groepen 1 t/m 4. 

Maak een keuze uit een venster of leerlijn uit de Canon: Rick & Co heeft passend aanbod in de vorm van inspirerende leskoffer en begeleidende inspiratiebroef, vol met uitdagend (historisch) materiaal. Facultatief aanvullend aanbod, zoals een verteller in de klas, expressielessen en een acteur in de rol van een historische held maken het programma op maat aanpasbaar op de wensen van de klas, school of locatie. 

De Canonhelden is gebaseerd op de Canon van de Nederlandse geschiedenis en is volledig lesstofvervangend, maar kan ook prima bij of naast de op school gehanteerde methodernaast worden ingezet.

De Canonhelden dekt de kerndoelen 50 t/m 56.


De Canonhelden is mede mogelijk gemaakt door een ontwikkelingssubsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

In 2012 is het programma  door het LKCA onderscheiden als een van de beste educatieve erfgoedprojecten van Nederland. Maak je lessen compleet met De Canonhelden en scroll verder om kennis te maken met enkele van onze helden!

De Romeinen

Nog altijd zijn de sporen van de Romeinen terug te vinden in het Nederland van nu. De tijd van de Romeinen spreekt nog steeds tot de verbeelding. Wat een slimmeriken waren dat! Maak kennis met de inovatieve maatschappij van de Romeinen, leer Latijn en kook een heerlijke Romeinse schotel!

Michiel de Ruyter

Waar het bij Rick & Co allemaal mee begon, onze klassieker; Michiel de Ruyter. Wie kent hem niet? 

Onze nationale zeeheld staat centraal in deze leskoffer. Leer alles over het leven op zee, scheurbuik, kompas lezen en knopen leggen. Over Michiel raken we nooit uitgepraat! 

Aletta Jacobs

Als eerste vrouwelijke student èn arts toonde Aletta moed en daadkracht in de best strenge maatschappijvan het begin van de 20e eeuw. In dze leskoffer vindt je alles over haar strijd voor vrouwenkiesrecht, het socialisme en Art Deco. 

De opzet

Het ideale en complete pakket bestaat uit 3 onderdelen: de Canonkoffer, de Canonles en

de Canonheld.


'De Canonkoffer' is een passende oude koffer

of kist met veel inspirerende voorwerpen, les-

ideeën en een bijpassende jeugdliteratuur en beeldmateriaal.


In 'de Canonles' behandelt een verteller de geschiedeniscanon in het algemeen en het gekozen venster in het bijzonder door middel

van een verhaal.


'De Canonheld' vervult een acteurde rol van de  historische held; dé kans voor leerlingen om ie historische held in 'eigen persoon' het hemd

van het lijf te vragen! Het programma is van

opzet onderling te wisselen of aan te passen; geheel naar wens van de groep of afhankelijk

van de situatie.


Aleen de inspiratiebrief aanschaffen kan ook!  

Zo kan je als leerkracht je laten inspireren en heb je handvatten om het thema vorm te geven naar eigen inzicht. 

De leskoffers

De Egyptenaren

De Romeinen

De Vikingen

De Middeleeuwen

Willem van Oranje & De Opstand

V.O.C.

Atlas van Blaue

Amsterdam in de Gouden Eeuw

Rembrandt

Michiel de Ruyter

Napoleon & De Patriotten

Willem I

Max Havelaar

Wetje van Van Houten

Vincent van Gogh

Aletta Jacobs

De Stijl

WO I

Anne Frank

WO II


Complete lijn; 'Van Nul tot Nu!'binnenkort: 

Grote denkers in de Gouden Eeuw

De kosten

canon - inspiratie 

canon - light             

canon - basis            

canon - compleet     

canon - pakket         

canon - leerlijn

brief

+ koffer

+ canonles

+ held

5x leskoffer

op maat

€ 5

€ 25

€ 75

offerte

€ 115

offerte


Speciale editie!

Maak je eigen Canon-pakket:

kies 5 helden en krijg 5 voorwerpen, 5 verhalen en 5 inspirerende lessen voor de prijs van €24,95


10x een held naar keuze kan ook:

deze heb je in huis voor €34,95Kosten per groep, exclusief reis- en/of verzendkosten. Rick & Co is vrijgesteld van B.T.W


Meerdere groepen of een afwijkende combinatie? Vraag een offerte op maat!


Canonhelden uitgelicht

Losse Erfgoedprojecten

Het Raadsel van Floris                           groep 5-6-7

I.s.m. Het Muiderslot ontwikkelde Rick & Co dit spannende project.


Door middel van een geheimzinnige oude brief en een munt uit de Middeleeuwen maken de leerlingen kennis met Floris en het leven op een kasteel in de Middeleeuwen. 

Wat betekenen toch die vreemde tekens in de brief?  

De leerlingen gaan op een spannende ontdekkings- tocht!


Inclusief materialen, gastlessen en entree Muiderlsot.

Exclusief de reis naar het Muiderslot.


I.s.m Muiderslot & Globe


 © FiepWestendorpFoundation

Fiep Westendorp               groep 1-8 schoolbreed

Natuurlijk kennen we Jip en Janneke, Pluk en Pim

en Pom. Maar wie was nu de illustere figuur Fiep Westendorp die deze figuren hun karakter en eeuwigheidswaarde gaf? Rick & Co ontwierp exclusief een schoolbreed educatief programma rond de figuurvan Fiep en haar bekendste karakters.


Leerlingen maken niet alleen anders kennis met deze figuren, maar leren ook wie Fiep was en wat de tijd was waarin zijn leefde; wat zij voor haar tijd betekende. Natuurlijk ontdekken de leerlingen ook het vak van illustrator.


Dit project is tot stand gekomen door een subsidie van de Fiep Westendorp Foundation. 

Mee met Multatuli                                groep 6-7-8

Leerlingen  ontdekken in het geboortehuis van Multatuli zijn werk, zijn leven, de tijd in Indië en zijn denkbeelden.

Leerlingen maken tevens kennis met zijn leefomgeving: de beroemde grachtengordel van Amsterdam en het arme leven in de Jordaan. 


Rick & Co ontwierp i.s.m. Het Mutatuli Huis een inspirerende leskoffer e in het kader van het Multatulijaar. 

Inclusief gastlessen en entree museum, exclusief de reis van en naar het museum. 


Mee met Multatuli was in 2018 één van de genomineerden voor dejaarlijkse museumprijs.

Erfgoededucatie bij Rick & Co

Het begrip 'erfgoed' is breed en op te delen in materieel erfgoed, zoals een museale collectie of een gebouw, en immaterieel erfgoed; zoals een lied of een verhaal.

Beide begrippen laten zich moeilijk omschrijven; wat voor de een erfgoed is hoeft dat voor de ander niet te zijn. En; hoe is het mogelijk dat iets dat is ontstaan opeens zo waardevol blijkt te zijn dat het bewaard moet blijven? Het begrip 'erfgoed' kan ook letterlijk worden genomen; 'goed dat geerfd is'; dat impliceert dat alles van vroeger wat behouden is onder erfgoed kan vallen. Dat is heel breed; van een bijl uit de Prehistorie tot het Muiderslot, van Sinterklaasliedje tot de toneel-stukken van Vondel. 


Erfgoed hoeft niet tastbaar te zijn; immers, een Sinterklaasliedje 'erven' we door het te zingen, een toneelstuk door het te zien en te spelen, een schilderij bekijken we, hutspot proeven we. Erfgoed en de zintuigen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is ook de reden dat Rick & Co in alle projecten zo veel mogelijk de zintuigen wil prikkelen en vakoverstijgend wil werken.


Erfgoed, zo vinden we bij Rick & Co, moet 'gevoeld' worden, want; 'wie de historie begrijpt, begrijpt ook de toekomst'; dé reden dat erfgoededucatie zo belangrijk is voor het hedendaagse onderwijs. Daarbij vertellen we graag verhalen, want; verhalen vertellen ons het verleden, heden en toekomst: onmisbaar binnen erfgoededucatie. Zo verbinden we onderwerpen en mogelijkheden met elkaar en creëren we een breder en completer aanbod.


Rick & Co is gespecialiseerd in erfgoededucatie, zowel voor het  primaironderwijs als voor erfgoed-instellingen. Rick & Co heeft alle disciplines onder één dak en is daarom een ideale partner om erfgoededcuatie vorm te geven en in te richten; van leskist tot schoolproject, van training tot beleidsplan. Rick & Co biedt breed educatief partnerschap. Samen met onze vakdocenten, specialisten partners uit het culturele veld hebben we altijd een project, op maat.