'Leer mij het zelf te doen.'

- Maria Montessori- 

Remedial teaching

Soms gaat lezen niet zo vanzelf en heb je een steuntje in de rug nodig. Bij Rick & Co maken we een analyse van het leesprobleem en maken een passend behandelplan. Een logopedische screening behoort tot de miogelijkheden. 


Rick & Co maakt daarbij gebruik van de methode Taal in Blokjes, een visueel ingestelde methode die de taal mooi zichtbaar maakt en verklankt en in begrijpelijke stappen voor een kind weer opbouwt. Lezen wordt weer leuk! 


Rick & Co is een gecertificeert behandelaar in de F&L-methode.  

Taal- & Leesbegeleiding

De Beelddenk-coach

Veel kinderen ondervinden taal- en/of leesproblemen omdat ze denken in beelden; zij zijn beeldenkers. Methodes op school zijn dan een belemmering voor een kind om verder te ontwikkelen en het dagelijks functioneren. 


In het beelddenk-traject bij Rick & Co kijken we naar oorzaken en geven we het kind zelf handvatten om lesstof goed tot zich te nemen. Zo wordt het zelfvertrouwen vergroot en heeft een kind weer zin in leren!


Rick & Co is gecertificeert in de beelddenk-methode 'Ik leer anders' .

De Kind-coach

Ook kinderen zitten wel eens niet lekker in hun vel, gewoon omdat het even tegen zit, het even niet gaat zoals ze graag willen of bijvoorbeeld omdat er iets naars gebeurd is. Dan is het fijn om met iemand te praten die je weer op de rails zet waardoor je weer verder kan; wij zijn je critical-friend!


Bij Rick & Co hebben we een luisterend oor zonder te oordelen. We geven een kind handvatten om weer zelfstandig om te gaan met een probleem of situatie in een veilige en geborgen omgeving. 


Rick & Co is bevoegd pedagoog, coach, speltherapeur en toegepast psycholoog i.o. 

Remedial teaching, of kortweg RT, is het geven van gespecialiseerde en professionele begeleiding naar aanleiding van (specifieke) leer- en/of onwikkel- probleem. 

Soms kan een school nèt niet dat gedeelte bieden wat een kind (tijdelijk) nodig heeft. Door het probleem te analyseren en gerichte begeleiding te geven kan vooruitgang geboekt worden in de ontwikkeling van een kind. 


Rick & Co heeft die expertise en specialisten (met VOG) in huis om een kind nèt dat beetje extra aandacht en begeleiding te geven dat nodig is. Daarbij ook goed kijkend naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van en kind. Uitgangspunt bij de begeleiding is zelfvertouwen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid: 'mijn leren is van mij'. 

Rick & Co is met name gespecialiseerd in taal- & lees- en aanverwante problematiek. Maar ook RT voor rekenen en studievaardigheden hebben we natuurlijk van alles in huis. We zijn gecertificeert in verschillende methodieken. Rick & Co werkt alleen met bevoegde specialisten, van leerkracht tot pedagoog, van coach tot toegepast psycholoog.


Rick & Co geeft begeleiding aan kinderen van 6 t/m 12 jaar, zowel thuis, op locatie of op school.  

Wat heeft Rick & Co in huis? 

Hoe werkt RT bij Rick & Co? 

Na een vrijblijvende kennismaking volgt een intake, waarbij de hulpvraag wordt geformuleerd en belangrijke gegevens worden uitgewisseld, zoals rapporten en toetsuitslagen.


Eventueel kan er, na akkoord, contact worden gelegd met de school zodat de begeleiding goed aansluit. Indien van toepassing kan er aanvullend onderzoek worden gedaan om de hulpvraag nog concreter vorm te geven.

Na de intake wordt een behandelplan opgesteld voor de duur van 12 weken. Na 6 weken volgt een tussenevaluatie, na 12 weken volgt een eindrapportage waarin eventuele vervolgstappen worden besproken. Trajecten m.b.t. Beeldenken en Kind-coaching duren 6 weken, met een tussentijdse evaluatie in week 3. 


Rick & Co werkt met een vast tarief van €45 per 45 minuten plus €25 aan materiaalkosten. Bij sommige trajecten kan het zijn dat er extra materiaal nodig is, dat wordt vooraf of tijdens het evaluatiemoment besproken. Zo is er bij aanvang van een traject altijd duidelijkheid over kosten. Rick & Co is vrijgesteld van B.T.W. dus dat scheelt!


Een traject bij Rick & Co is natuurlijk altijd inclusief een big smile een kop lekkere thee!